Một doanh nghiệp Việt nghi bị lừa, may vẫn đòi lại được hơn 13 tỷ đồng

() - Một doanh nghiệp Việt Nam thanh toán cho đối tác UAE 526.257 USD nhưng lại nhận lượng hàng chỉ bằng 15-20% so với cam kết nhưng doanh nghiệp đã lấy lại được tiền cọc.